Kolektory słoneczne

kolektory słoneczne

Obecnie jednym z najczęściej wykorzystywanych odnawialnych źródeł energii jest energia słoneczna. Można wykorzystać ją m.in. do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jednak wiele osób zadaje sobie pytanie szereg pytań dotyczących tych instalacji. Na najczęściej pojawiające się postanowiliśmy odpowiedzieć. 

 

Czy warto inwestować w takie technologie?

Oczywiście, że tak. Użytkowanie takiej instalacji pozwala zmniejszyć koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej, które z roku na rok są coraz wyższe. Koszt takiej instalacji zależy od ilości osób zamieszkujących budynek i waha się od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych. Koszt takiej instalacji nie musi być wysoki, gdyż można uzyskać dofinansowanie na montaż kolektorów słonecznych. Dotacja przyznawana jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości do 45% kapitału kredytu z dotacją na zakup kolektorów słonecznych. Kwota dotacji uzależniona jest od metrażu paneli słonecznych. Dobrej jakości sprawdzony sprzęt polskiej produkcji można kupić w naszej firmie. Pomagamy także w otrzymaniu dotacji.

 

Z czego składa się instalacja kolektorów słonecznych i na jakiej zasadzie działa?

Instalacja solarna składa się z baterii kolektorów, umieszczonej zazwyczaj na dachu budynku, zasobnika c.w.u. umieszczonego wewnątrz budynku, zespołu pompowo-sterowniczego oraz rur łączących te wszystkie urządzenia. W instalacji krąży niezamarzający roztwór glikolu propylenowego. Na skutek oddziaływania promieni słonecznych na kolektor roztwór ten podgrzewa się i transportuje ciepło do zbiornika c.w.u. gdzie za pośrednictwem wężownicy oddaje ciepło do zmagazynowanej tam wody. Następnie schłodzony roztwór powraca do kolektorów i cały proces zaczyna się od początku. Całość procesu regulowana jest przez zespół pompowo-sterowniczy.

 

Co się dzieje w przypadku, gdy użytkownik nie jest w stanie wykorzystać ciepła zmagazynowanego w zbiorniku?

Właściwie dobrana i zamontowana instalacja będzie działać poprawnie nawet wtedy, gdy występują przerwy w poborze wody. Odpowiednio dobrane naczynie przeponowe i zawór bezpieczeństwa zapobiegają awarii. Czynnik grzewczy nie ulegnie przegrzaniu, gdyż w sytuacji gdy następuje przerwa w poborze wody cykl krążenia płynu w instalacji zostaje odwrócony i nadmiar ciepła oddawany jest do atmosfery.