Doradztwo Energetyczne


Doradztwo energetyczne

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej określa ile, energii zużywanej jest na potrzeby ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. W świetle obowiązujących przepisów każdy budynek lub mieszkanie, które jest sprzedawane czy wynajmowane, powinno posiadać takie świadectwo. Projektowana charakterystyka energetyczna jest także nieodłaczną częścią projektu budowlanego.

Audyty energetyczne

Audyt energetyczny to opracowanie, które zawiera informację jak bardzo energochłonny jest budynek. Można w nim znaleźć propozycje modernizacji (przegród zewnętrznych, instalacji c.o. oraz systemu przygotowania c.w.u.), które mają na celu zmniejszenie zużycia energii, przybliżone koszty tych inwestycji i czas zwrotu nakładów.

Obecnie audyt energetyczny jest niezbedny, by otrzymać dofinansowanie do wymiany źródła ciepła ze środków gminnych, otrzymania środków z NFOŚ czy BGK w ramach Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

AUDYTY REMONTOWE

Audyt remontowy przewidziany jest dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych, które zostały oddane do użytkowania przed 14.08.1961r. Opracowanie to jest niezbędne do ubiegania się o otrzymanie premii remontowej w wysokości 15% wartości przedsięwzięcia remontowego, którą udziela BGK.

Badania termowizyjne

Jeżeli chcesz sprawdzić, czy: budynek jest właściwie ocieplony, czy fachowcy właściwie ułożyli izolacje, okna w budynku zostały właściwie zamontowane, gdzie następuje wyciek z instalacji c.o.

Dobrze trafiłeś!

Dzięki badaniu termowizyjnemu znajdziesz odpowiedź na te i wiele innych pytań.